Totalentreprenader & ombyggnader
Snickerier & fastighetsservice

 
Ingvar Engström
Kvalitets- och miljöansvarig
  ingvar@gisab.se
  070-325 05 18
 
Magnus Aldén
VD/Arbetsledare
  magnus@gisab.se
  070-529 18 73
 
Johan Olander
Arbetsledare
  johan@gisab.se
  0705-176 888
Postadress
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
Epost
info@gisab.se
Telefon/fax
Telefon   031-40 20 75
Fax 031-40 63 73

KONTAKT
GISAB
Kallebäcksvägen 2
412 75 Göteborg
    info@gisab.se
  031-40 20 75